1. Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy TurboCentrum.pl, działający pod adresem www.turbocentrum.pl, prowadzony jest przez: Turbo Centrum - Adrian Chorobinski, z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-873) przy ul. Hutniczej 108, nr. NIP 9671249027, nr. Regon 341574435.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. Sklep internetowy TurboCentrum.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony turbocentrum.pl, telefonicznie pod numerem infolinii 881 651 441 lub za pomocą adresu e-mail sklep@turbocentrum.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu. 
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia: 
  a. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, 
  b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia 
  c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty. 
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części. 
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@turbocentrum.pl lub telefonicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu. 


2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 3. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki. 
 4. Do kwoty zakupu turbosprężarki regenerowanej doliczana jest kaucja zwrotna, która zostanie zwrócona w całości na konto bankowe Klienta po odesłaniu uszkodzonej części. Na zwrot uszkodzonego podzespołu przysługuje 14 dni. Po tym czasie kaucja przepada na rzecz firmy TurboCentrum.pl. Informacja o wysokości kaucji znajduje się na stronie każdego produktu. Zwrot kosztów depozytu, następuje w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki z uszkodzoną turbosprężarką.


3. Czas realizacji zamówienia

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. 
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. 
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 


4. Formy płatności 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier, 
  b. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia. Płatności online są realizowane przy współpracy z wiodącym polskim serwisem obsługi transakcji w sieci - PayU, z usług którego korzystają największe polskie sklepy internetowe. Jest to gwarancja bezpiecznego przekierowania na strony Twojego banku i po dokonaniu płatności, powrotu na naszą stronę. Wszystkie transakcje są realizowane przy wykorzystaniu najbezpieczniejszych certyfikatów i protokołu https/ssl.
  c. przelewem bankowym na konto sklepu, 
  d. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny. 


5. Reklamacje 

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu TurboCentrum.pl. 
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
  a. wad fabrycznych,
  b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu 
  c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu 

  Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta sklepu TurboCentrum.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

  Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie TurboCentrum.pl. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

  W przypadku towarów na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  - Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma TurboCentrum.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres sklep@turbocentrum.pl lub drogą pocztową na adres firmy TurboCentrum.pl, Dział Reklamacji, w Bydgoszczy.
  - Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma TurboCentrum.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

  Reklamację należy zgłosić pisemnie w miejscu zakupu towaru czyli w naszym sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w zakładce: "Do Pobrania".

  Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni.

  W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma TurboCentrum.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.
 4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt TurboCentrum.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 
 5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

  Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

  Roszczenia z tyt. gwarancji czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.


6. Zwroty i wymiany

 1. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg. zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni na adres: TurboCentrum, ul. Hutnicza 108, 85-873 Bydgoszcz. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma TurboCentrum.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.


7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy TurboCentrum.pl z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej 108, kod poczt. 85-873, nr. NIP 9671249027, nr. Regon 341574435, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez TurboCentrum.pl i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od TurboCentrum.pl informacji handlowej na podany przy rejestracji w sklepie TurboCentrum.pl adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest TurboCentrum.pl oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Administratorem Twoich danych jest Turbo Centrum - Adrian Chorobiński, z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-873) przy ul. Hutniczej 108, nr. NIP 9671249027, nr. Regon 341574435.

8. Postanowienia końcowe

 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu TurboCentrum.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016.
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie TurboCentrum.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.