1. Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 Reklamacje 

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych. 

 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu TurboCentrum.pl. 

 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
  a. wad fabrycznych,
  b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

  Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta sklepu TurboCentrum.pl w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

  Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie TurboCentrum.pl. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

  W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  a. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma TurboCentrum.pl. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres info@turbocentrum.pl lub drogą pocztową na adres firmy TurboCentrum.pl, Dział Reklamacji w Bydgoszczy.
  b. Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma TurboCentrum.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

  Reklamację należy zgłosić pisemnie w miejscu zakupu towaru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w zakładce "Pliki do Pobrania".

  Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, nie później niż w terminie 14 dni.

  W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową, wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma TurboCentrum.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

 4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt TurboCentrum.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

 5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

  Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

  Roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne itp.


Zwroty i wymiany

Zwrotu zakupionego towaru można dokonać zarówno w siedzibie firmy jak i poprzez odesłanie zakupionego towaru na adres TurboCentrum, ul. Hutnicza 108, 85-873 Bydgoszcz. W oby przypadkach należy dopełnić poniższych formalności:

 1. W terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny wg. zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni na adres: TurboCentrum, ul. Hutnicza 108, 85-873 Bydgoszcz. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący. Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz formularz zwrotu dostępny w zakładce "Pliki do Pobrania".

 2. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma TurboCentrum.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.
 
 
W razie dodatkowych pytań lub problemu ze znalezieniem właściwej części napisz do nas na adres info@turbocentrum.pl lub zadzwoń +48525119921